Macbeth


Titel : Macbeth

Schrijver : T. Durie naar W. Shakespeare

Jaar : 2005


Het originele verhaal van Macbeth speelt zich af aan het begin van de 17e eeuw in Schotland.

Macbeth is een succesvol legeraanvoerder die bij aanvang van het stuk net terugkeert van een ternauwernood bevochten overwinning tegen de legers van de heer van Cawdor, de aartsvijand van de koning. Samen met zijn collega en kompaan Banquo raakt Macbeth

verdwaald op de heide, waar ze een merkwaardig gezelschap van heksen op hun weg treffen.

Deze heksen doen een aantal vreemde uitspraken. Ze noemen Macbeth bij drie namen: wat hij is (heer van Glamis), wat hij na zijn overwinning logischerwijze worden kan (heer van Cawdor), en waarvan hij in stilte droomt (koning). Ook over Banquo doen ze een voorspelling: minder dan Macbeth, zal hij in de toekomst toch meer zijn;

Banquo’s kinderen namelijk zullen de koningstitel dragen.

Wanneer Macbeth en Banquo even later door afgezanten van de koning begroet worden en gefeliciteerd met hun overwinning, krijgt Macbeth als dank de titel ‘Heer van Cawdor’. De eerste voorspelling is met andere woorden uitgekomen.

Op dat moment komt de tweede hoofdfiguur in actie. Macbeth gaat er nuchter vanuit dat de goden er ook wel zonder zijn hulp voor kunnen zorgen dat hij koning zal worden. Zijn vrouw, Lady Macbeth, toont zich daarentegen heel wat ongeduldiger. Zij wil het lot een handje helpen, en stookt haar man aan tot koningsmoord. Macbeth beschuldigt de

zonen van koning Duncan, Malcolm en Donalbain, van deze daad. Zij vluchten naar Engeland en Macbeth wordt tot koning gekroond. De tweede voorspelling van de heksen is ook uitgekomen.

Omdat Banquo van in het begin op de hoogte was van de voorspellingen van de heksen en de honger naar macht van Macbeth, wordt die laatste wantrouwig. Hij vreest dat Banquo te veel weet, en laat hem en zijn zoon Fleance vermoorden. Banquo sterft, maar Fleance, die de grootste bedreiging vormt voor Macbeth, kan ontsnappen.

Macbeth besluit de heksen opnieuw op te zoeken om hen te vragen voor wie hij op zijn hoede moet zijn. Zij krijgen drie verschijningen, en aan de hand daarvan waarschuwen ze Macbeth.

De eerste verschijning zegt dat Macbeth bevreesd moet zijn voor de veldheer Macduff. De tweede verschijning, een bloedend kind, voorspelt dat ‘niemand uit een vrouw geboren’ Macbeth zal kunnen deren. De derde verschijning stelt een gekroond kind voor met een boom, dat zegt dat Macbeth nooit zal worden verslagen ‘tot het bos van Birnam optrekt tegen Inverness’. Ten slotte wil Macbeth absoluut van de heksen weten of Banquo’s nageslacht ooit zal heersen in zijn koninkrijk. Hij ziet hij tot zijn ontsteltenis Banquo symbolisch gekroond worden door Duncan.

Wanneer Macbeth bij zijn thuiskomst verneemt dat ook Macduff naar Engeland gevlucht is, laat hij diens vrouw en kinderen vermoorden. Met hulp van de Engelse koning mobiliseren Macduff en Malcolm een leger dat naar Schotland oprukt om wraak te nemen op de tiran Macbeth. Duizenden jonge soldaten sluiten zich bij hen aan. Lady Macbeth is inmiddels krankzinnig geworden van angst en schuld en pleegt zelfmoord.

Het leger van Macduff en Malcolm nadert, maar Macbeth houdt stand. Hij vreest enkel het

wandelend bos van Birnam en iemand die niet uit een vrouw geboren is, en volgens hem toch niet bestaat. Wat Macbeth niet weet is dat de soldaten zich allemaal gecamoufleerd hebben met takken en bladeren, zodat het lijkt alsof het bos (van Birnam) naar het kasteel toe wandelt. Uiteindelijk komt Macbeth oog in oog te staan met Macduff, voor wie de heksen hem gewaarschuwd hadden. Macbeth beweert geen angst te hebben omdat Macduff ongetwijfeld uit een vrouw geboren is. Maar op dat moment blijkt dat Macduff door middel van een keizersnede ter wereld kwam, en dus technisch gezien niet uit de schoot van een vrouw geboren is. Macduff is dus de enige die Macbeth kan verslaan. Hij vermoordt Macbeth, en Malcolm wordt tot koning gekroond, zoals zijn vader het gewild had.