Sam


Titel : Sam

Schrijver : T. Durie

Jaar : 2013


‘Gepest? Op onze school wordt niet gepest, mijnheer. Kijk maar naar het schoolreglement, daar staat duidelijk dat pesten niet past op onze school. We zijn trouwens verstandig genoeg om onze problemen op een volwassen manier op te lossen.’

Sam, een sympathieke derdejaarsleerling, komt bij het begin van het schooljaar in een nieuwe school terecht. Daar maakt hij al snel kennis met de eerder bizarre manier waarop die gerund wordt… niet door de directie of de leerkrachten, maar door enkele leerlingen. Jonas en Kasper voeren er, samen met enkele trouwe volgelingen, een waar schrikbewind. Alhoewel Sam zich hier in het begin zoveel mogelijk afzijdig probeert te houden, wordt hij toch meegesleurd in een meedogenloos spel waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.

‘SAM’ schetst een realistisch beeld van hoe pestproblemen het leven van veel jongeren kan verzieken. Een aanrader voor iedereen die zich op wat voor manier dan ook met deze problematiek verbonden voelt.